Principal

Ús de la pàgina

L'usuari s'obliga a no fer servir la Pàgina per a la realització d'activitats contraries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús d'acord a les condicions establertes al present Avís Legal. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitaries o d'explotació comercial remetent missatges que facin servir una identitat falsa.

El titular actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, essent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

El titular podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui fent servir l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina i/o de qualsevol dels seus serveis que en aquesta s'ofereixen que pugui considerar contrari al que s'expressa en el present Avís Legal.

Subcategories

fets vitalsFets vitals

Al llarg de la nostra vida ens trobem amb situacions a les que hem de fer front i és important estar informats.

legislacióLegislació

Secció de notícies d'àmbit legal, normatives al voltant del món de la discapacitat i diferents convocatòries.

tràmits i gestionsTràmits i gestions

Recull diferents tràmits i gestions per accedir a recursos d'Administracions Públiques i entitats privades.

webs d'interesWebs d'interès

Conjunt de pàgines webs a on conèixer altres recursos, entitats, administracions, projectes, etc., a on ampliar informació especialitzada.

ajuts i prestacionsAjuts i prestacions

Informació d'ajuts i subvencions convocats des d'Administracions Públiques i entitats privades.

glossariGlossari

Recull de patologies i malalties diverses que comporten diferents tipus de discapacitat, per a poder conèixeruna mica més d'aquestes.

Notícies més llegides