Ús de la pàgina

L'usuari s'obliga a no fer servir la Pàgina per a la realització d'activitats contraries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús d'acord a les condicions establertes al present Avís Legal. Així mateix, s'obliga a no realitzar activitats publicitaries o d'explotació comercial remetent missatges que facin servir una identitat falsa.

El titular actua exclusivament com a responsable de la Pàgina en la seva condició de prestador d'un servei d'informació sobre els seus propis serveis, no fent-se responsable dels continguts que, en contravenció a les presents condicions generals, els usuaris poguessin enviar o publicar, essent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos.

El titular podrà interrompre el servei de la Pàgina que estigui fent servir l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta un ús de la Pàgina i/o de qualsevol dels seus serveis que en aquesta s'ofereixen que pugui considerar contrari al que s'expressa en el present Avís Legal.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...