Cat - Recursos - discapacitat.net
Cat
Datum: Dimarts, 27 Octubre 2009 17:37
*
The cat (Felis catus), also known as the domestic cat or housecat to distinguish it from other felines and felids, is a small carnivorous mammal that is valued by humans for its companionship and its ability to hunt vermin and household pests. It has been associated with humans for at least 9,500 years and is currently the most popular pet in the world.
Usefull:
No
Value:
3,45 $
Category:
  • Sport
  • Food
  • Creature
More info:
Wikipedia link

 Back

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...