Basketball - Recursos - discapacitat.net
Basketball
Datum: Dimarts, 27 Octubre 2009 17:36
*
Basketball is a team sport in which two teams of 5 players try to score points against one another by placing a ball through a 10 foot (3.048 m) high hoop (the goal) under organized rules. Basketball is one of the most popular and widely viewed sports in the world.
Usefull:
Yes
Value:
9,45 $
Category:
  • Sport
More info:
Wikipedia link

 Back

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...