Rebaixada dos anys l'edat de jubilació dels treballadors amb un grau de discapacitat del 45%.

Notícies - Legislació

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...

Els treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45% l'esperança de vida dels quals es vegi minvada de manera important per aquesta circumstància es podran jubilar als 56 anys en lloc dels 58 com estava establert fins ara.

Aquesta modificació de la normativa de Seguretat Social, plantejada pel CERMI als grups parlamentaris del Congrés, ha prosperat al debat de la ponència del Projecte de Llei sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, en tràmit en aquests moments a la cambra baixa.

Amb aquesta reducció de l'edat de jubilació més treballadors amb discapacitat es podran acollir a aquest benefici social, que va entrar en vigor el gener de 2010 i que ara es veu ampliat en dos anys.

A més d'aquesta millora, la ponència també ha recollit una altra proposta del CERMI consistent en la regulació de la figura del conveni especial de Seguretat Social per a treballadors amb discapacitat amb especials dificultats d'inserció laboral, de manera que aquests puguin fer aportacions contributives directes a la Seguretat social per cobrir contingències com la jubilació i per mort i supervivència.

El CERMI considera aquests avenços de gran rellevància per a les persones amb discapacitat i les seves famílies, en augmentar el grau de protecció social d'aquest sector de població.

[Font: CERMI.es]