Notícies

Notícies - Administracions públiques

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...

Administracions públiques

Notícies aparegudes als mitjans de comunicació relacionades amb les Administracions Públiques i la discapacitat.

Aquesta és la conclusió de l'informe que ha elaborat la Fundació Aequitas, encarregat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Els pares que tinguin un fill amb càncer o alguna malaltia greu que requereixi llargs ingressos hospitalaris percebran un salari equivalent a una baixa laboral temporal per poder atendre el menor.