Notícies

Notícies - Administracions públiques

Administracions públiques

Notícies aparegudes als mitjans de comunicació relacionades amb les Administracions Públiques i la discapacitat.

Aquesta és la conclusió de l'informe que ha elaborat la Fundació Aequitas, encarregat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Els pares que tinguin un fill amb càncer o alguna malaltia greu que requereixi llargs ingressos hospitalaris percebran un salari equivalent a una baixa laboral temporal per poder atendre el menor.