Notícies

Notícies

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...

Notícies

Notícies aparegudes als mitjans de comunicació relacionades amb les Administracions Públiques i la discapacitat.

Notícies relacionades amb entitats i associacions del món de la discapacitat aparegudes als mitjans de comunicació o a la seva xarxa.

En aquest apartat trobareu les darreres notícies sobre societat, en relació al món de la discapacitat, apareguda a mitjans de comunicació.

Recull de notícies d'àmbit legal o normatiu al voltant del món de la discapacitat.

Notícies esportives sobre atletes amb discapacitat, competicions o pràctiques esportives adaptades.