Discapacitat orgànica

Glossari

La síndrome d'Alport (també anomenat Mal d'Alport) és una malaltia genètica inflamatòria, en què una alteració en la síntesi del col·lagen afecta els ronyons, orelles i ulls causant sordesa i trastorns de la vista, incloent megalocórnea i cataracta. Va ser inicialment identificat pel metge britànic Cecil A. Alport el 1927, que va descriure una família britànica en què molts membres desenvolupaven malalties renals. Ell va descriure que els homes afectats en la família morien a causa de malalties renals, mentre que les dones estaven menys afectades.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...