Discapacitats auditives

Glossari

La síndrome de Pendred és una malaltia congènita - present des del moment del naixement - i hereditària segons un patró autosòmic recessiu. Està provocada per una mutació que afecta el cromosoma 7q22-31.1. És molt poc freqüent, es calcula que es presenta un cas per cada 80.000 naixements i ocasiona el 7.5% de les sordeses congènites.\r\n

La presbiacúsia és una sordesa de percepció progressiva, especialment dels tons aguts, que provoca una pèrdua de discriminació verbal desproporcionada i que és pròpia de la gent gran.

La síndrome de Waardenburg és una dermatosi gènica poc freqüent (es dóna en 1 de cada 42000 naixements) que provoca trastorns de tipus estructural i pigmentari, trobant-se els trastorns estructurals principalment a la cresta neural.

La síndrome d'Usher, també coneguda com a síndrome de Hallgren o síndrome d'Usher-Hallgren, és un trastorn genètic associat a una mutació en un dels deu gens determinants vinculats al mateix. És la principal causa de sordceguesa congènita i s'hereta segons un patró autosòmic recessiu.

La síndrome de Ménière és una malaltia que afecta la oida interna, de causa desconeguda, caracteritzada principalment per vertigen, que sol manifestar-se acompanyada d'acúfens o tinitus (brunzits a les orelles), hipoacusia i nausees, sent l'acúfeno o tinitus i la hipoacúsia previs al vertigen.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...