Uveitis

Glossari

La uveïtis és la inflamació de l'úvea (iris, cos ciliar, coroide).

Pot ser provocada per diverses causes i pot estar associada a diverses malalties. Pot ser resultat d'una combinació de factors genètics, ambientals i immunològics.

Els símptomes de la uveïtis generalment cursen amb:

  • Sensibilitat a la llum (fotofòbia).
  • Visió borrosa.
  • Dolor i envermelliment de l'ull.

Com s'ha dit abans, a causa de la seva varietat clínica i epidemiològica es poden fer diverses classificacions.

<Anatòmicament, la uveïtis es pot classificar en:

  • Anterior (iritis i iridociclitis). És la més freqüent.
  • Intermitja (vitritis).
  • Posterior (coroïditis).
  • Panuveitis.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...