Discapacitats visuals

Glossari

La uveïtis és la inflamació de l'úvea (iris, cos ciliar, coroide).

Pot ser provocada per diverses causes i pot estar associada a diverses malalties. Pot ser resultat d'una combinació de factors genètics, ambientals i immunològics.

La Síndrome de Wolfram és una malaltia d'origen genètic que es caracteritza per l'existència de diabetis mellitus i afectació ocular que s'anomena tècnicament atròfia òptica, i consisteix en una degeneració del nervi òptic que pot ocasionar deficiència important de visió. Solen existir altres manifestacions que inclouen sordesa, diabetis insípida i amb menor freqüència altres trastorns neurològics i urològics.

La síndrome de Kearns-Sayre (abreujat com SKS) és una malaltia produïda per una deleció de 5000 parells de bases en l'ADN mitocondrial, és per tant una malaltia genètica.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...