Discapacitat motora

Glossari

L'espina bífida és una malformació congènita del tub neural, que es caracteritza perquè un o diversos arcs vertebrals posteriors no han fusionat correctament durant la gestació i la medul·la espinal queda sense protecció òssia.

La poliomielitis (del grec polios, "gris"; myelos, "moll o medul·la"; i ite inflamació) o simplement pòlio, també anomenada paràlisi infantil i malaltia de Heine-Medin, és una malaltia infecciosa aguda que ataca la substància grisa de la medul·la espinal.

Són un grup de trastorns que involucren debilitat muscular i pèrdua del teixit muscular, les quals empitjoren amb el temps.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...