Ajuts i prestacions

Ajuts i prestacions

Ajuts i prestacions

tagsInformació sobre les diferents ajudes, prestacions i subvencions relacionades amb la discapacitat.

 

familiaAssistència sanitària i farmacèutica, Dependència, Autonomia a la pròpia llar, Ajudes d'atenció social, Assistent personal, Vida independent, Pensions i prestacions.

educacioAjudes a l'estudi, Beques, Estudis a l''estranger, Formació per a docents, Material didàctic, Mobilitat educativa, Escola Inclusiva, Recolçament a l'alumnat, Estudians universitaris, Postgraus i màsters, Formació a empreses.

laboralEmpresa ordinària, Treball protegit, Cooperatives, Iniciativa empresarial, Teletreball, Formació, Igualtat d'oportunitats, Inserció sociolaboral, Ocupació, Relacions laborals, Societats laborals, Altres.

ociVacances i estades, Cultura, Arts escèniques, Arts visuals, Biblioteques, Museus, Teatres, Cinema, Lletres, Música, Patrimoni cultural, Tecnologia domèstica, Informàtica, Altres.

transp pubMobilitat, Fer servir el Transport públic, Transport privat, Transport adaptat, Desplaçar-se com a passatgers, Seguretat aèria i marítima, Seguretat vial, Ajudes a la mobilitat, Altres.

habitatgeCompra, Lloguer, Protecció oficial, Rehabilitació, Dret de superfície, Interiorisme, Accessibilitat, Adaptació funcional, Ajudes tècniques, Tecnologies assistives, Domòtica, Altres.

esportsAjudes en l'àmbit de la educació física i l'esport, Subvencions a activitats esportives, Federacions i entitats, Pràctiques esportives, Esport adaptat, Altres.

turismeVacances i estades, Respir, Establiments turístics, Foment del turisme, Medi ambient, Pràctiques esportives i d'oci.

Ingrés mínim vital

23 Jun 2020 Guies pràctiques

Es tracta d’una prestació no contributiva fruit d'un dret subjectiu de les persones en situació de...

Coronavirus

20 Jun 2020 Guies pràctiques

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa...

Llei de Dependència

11 Jun 2012 Guies pràctiques

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones...